Domů Bydlení Máte ve vodě dusičnany? Pořiďte si úpravnu AquaNamix

Máte ve vodě dusičnany? Pořiďte si úpravnu AquaNamix

3644
0

Dusitany a dusičnany jsou soli kyseliny dusičné a dusité. Dříve se v přírodě ve vodě vůbec nevyskytovaly. Došlo k tomu až s rozšířením zemědělství a využíváním hnojiv, které jsou na dusičnany bohaté.

Díky využívání hnojiv se dusičnany nyní vyskytují zcela běžně jak ve vodách povrchových, tak ve vodách podzemních. Dále mohou pocházet z netěsnících žump, hnojišť a jiných zdrojů odpadní vody. Čistírny odpadních vod jsou vybaveny technologií pro odbourávání dusičnanů a většinou vypouští koncentrace výrazně nižší, než je limit pro pitnou vodu.

Vliv na zdraví

Dusičnany nejsou samy o sobě škodlivé. Jejich problém tkví v tom, že se v trávicím traktu mění na dusitany (nebo ve vodě působením mikroorganismů). Pokud není dospělý jedinec nějak výrazně oslaben (např. kuřák), tak se s jejich zvýšeným příjmem vyrovná. Problém nastává zejména u kojenců u nichž je krevní barvivo jiného typu než u dospělého a právě to je problém. Dusitany se na ně váží a znemožňují tím přenos kyslíku. Vzniká nemoc zvaná methemoglobinemie.

Proměna dusičnanů na dusitany probíhá u kojenců snadno a rychle, protože v jejich trávicím traktu se díky vyššímu pH vyskytuje více mikroorganismů, které přemění dusičnany na dusitany. Ty mohou oxidovat krevní barvivo (z hemoglobinu udělají methemoglobin, který už nedovede přenášet kyslík). Projevy methemoglobinémie jsou křeče, obrna, dušnost a bezvědomí až smrt.  

Pro přípravu dětských příkrmů se proto používá voda kojenecká, v níž jsou limity obsahu dusičnanů ještě přísnější než u běžné pitné vody.

Pokud čerpáte vodu z vlastního vrtu či studny je na místě přísná kontrola.

Odstraňte dusičnany z vody účinným filtrem AquaNamix

Úpravna AquaNamix slouží k odstranění dusičnanů z pitné vody. Dusičnany (nitráty) jsou častý problém zejména studniční vody, do které prosakují z okolních polí hnojených průmyslovými hnojivy, postřiků, žump, septiků, nebo i z organického odpadu.

AquaNamix funguje na principu iontové výměny, kdy na sebe speciální směs naváže anionty NO3–. Místo nich uvolňuje neškodné anionty Cl. Po vyčerpání kapacity se směs automaticky zregeneruje solným roztokem. Úpravna obsahuje bypass , kterým lze výsledné množství dusičnanů regulovat, plnit normu 50 mg/l NO3– a přitom nezvedat chloridy. Pro správné navržení úpravny je potřeba znát koncentraci dusičnanů, chloridů a také síranů ve vodě (sírany se na náplni také zachytávají, čímž snižují její kapacitu a je třeba upravit četnost regenerace).

Úpravna AquaNamix se s využitím obtokové armatury napojí na hlavní přívod upravované vody do objektu či k zařízení.

Předchozí článekHypotéka bez příjmu
Další článekI staré radiátory mohou vypadat jako nové. Jak je zrenovovat?