Domů Rady a návody Proč nepodceňovat revize elektrozařízení a na koho se obrátit?

Proč nepodceňovat revize elektrozařízení a na koho se obrátit?

6632
0

Bez elektřiny by se chod v domácnostech zastavil. Zároveň s ní není legrace – v případě neodborné manipulace s rozvody hrozí úraz elektrickým proudem i vznícení. Proto byste si měli na opravy přizvat odborníka a nepodceňovat význam revizí.

Ale proč vůbec revize elektroinstalací provádět? V prvé řadě jde o bezpečnost a jistotou, že zařízení fungují správně. V některých případech je posouzení výchozího stavu elektrických spotřebičů, instalací, hromosvodů i ručního nářadí nařízený zákonem (např. zákoník práce – zákony č..174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.).

Zákonná ustanovení se týkají také periodických revizí – nedodržíte-li předepsanou lhůtu, výchozí revize pozbude platnosti.

Osoby a organizace, které dle zákona musí revize provádět, mohou být za neprovedení citelně pokutovány inspektorátem bezpečnosti práce v rámci namátkové kontroly nebo vyšetřování majetkové škody či pracovního úrazu.

Certifikovaní technici z ABAXu – divize revize elektro Zlín připomínají, že v případě úrazu elektrickým proudem musí provozovatel daného zařízení či instalace prokázat platný doklad o provedení revize. Absence tohoto protokolu je téměř vždy pokládána za důkaz, že je provozovatel viníkem.

Kdo je oprávněn provádět revize?

Elektrorevize může provádět pouze revizní technik s platným oprávněním k provádění revizí (vydává TIČR) a platným pověřením k provádění úkonu u konkrétního zákazníka. V praxi se samozřejmě může jednat o dodavatele, ovšem pouze za předpokladu, že zaměstnanec – revizní technik – disponuje platným osvědčením a kvalifikací.

Objednáte-li si revizní práce, je ve vašem vlastním zájmu, aby vám technik předložil veškeré dokumenty ještě před tím, než s ním uzavřete smlouvu. Zamezíte tím situaci, že práci svěříte neoprávněné osobě.

Předchozí článekStoupejte po schodech od Drevo-shopu
Další článekVětráte dostatečně? Kvalita vzduchu má velký vliv na zdraví!